ฉันจะได้รับรถเช่ารุ่นเดียวกันกับที่แสดงอยู่บนหน้าจอในขั้นตอนการจองหรือไม่

เรารับประกันว่าท่านจะได้รับรถในหมวดหมู่เดียวกันกับที่ท่านจองไว้ แต่เราไม่สามารถรับประกันยี่ห้อหรือรุ่นของรถได้ นั่นหมายความว่า ท่านสามารถวางใจได้ว่ารถที่ท่านได้รับจะเป็นรถประเภทเดียวกันกับที่ท่านจอง มีจำนวนประตู จำนวนผู้โดยสาร และความจุสำหรับสัมภาระเช่นเดียวกันกับที่แสดงไว้ ณ เวลาที่ทำการจองรถและพิมพ์ลงในใบจองรถของท่าน

เราจะพยายามจัดหารถยี่ห้อ/รุ่นตามที่ท่านขอ อย่างไรก็ตาม รุ่นของรถที่ท่านจะได้รับจริงนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของรถของผู้ให้บริการรถเช่า ณ เวลาที่ท่านไปรับรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง