Tôi sẽ nhận model xe chính xác như ghi trong đặt xe phải không?

Mặc dù chúng tôi đảm bảo rằng quý khách sẽ nhận được một chiếc xe đúng loại mà quý khách đã đặt, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo chính xác về hãng xe hoặc model xe. Điều này có nghĩa là quý khách có thể tin tưởng rằng chiếc xe quý khách nhận được sẽ có cùng loại hộp số, số cửa, sức chứa hành khách và hành lý được hiển thị tại thời điểm đặt xe và được in trên biên lai của quý khách.

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho quý khách xe theo hãng/model yêu cầu, tuy nhiên, kiểu xe chính xác mà quý khách nhận được sẽ phụ thuộc vào tình trạng có xe trong đội xe của nhà cung cấp dịch vụ cho thuê tại thời điểm nhận xe.

Bài viết liên quan