ฉันจะทราบได้ว่าอย่างไรว่ารถแต่ละคันสามารถรองรับสัมภาระได้มากเท่าใด

ในระหว่างที่ทำการจองทางออนไลน์ ตัวเลือกรถแต่ละคันจะระบุจำนวนผู้โดยสารและความจุของสัมภาระสำหรับรถประเภทนั้นๆ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างรูปรถ โปรดอย่าลืมว่าความจุของสัมภาระที่ระบุไว้นั้น หมายถึงกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้

บทความที่เกี่ยวข้อง