Công ty có cung cấp xe có thể điều chỉnh hoặc phù hợp cho người sử dụng xe lăn không?

Nếu quý khách yêu cầu xe có thể điều chỉnh hoặc phù hợp cho người sử dụng xe lăn, chúng tôi khuyên quý khách nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe hơi để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu của quý khách. Những xe này có thể cần phải đặt giữ trước.

Chi tiết liên hệ của nhà cung cấp có trên biên lai đặt xe của quý khách hoặc trực tiếp qua trang web của họ.

Bài viết liên quan