Tôi có thể yêu cầu xe số tự động không?

Có. Khi đặt xe, quý khách có thể sử dụng các bộ lọc tìm kiếm ở phía bên trái và chỉ chọn hình ảnh xe hiển thị với từ "Hộp số tự động".

Xin lưu ý rằng ở ngoài Hoa Kỳ và Canada, các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có thể có số lượng xe số tự động không nhiều.

Bài viết liên quan