มีค่าธรรมเนียมในการข้ามพรมแดนใดๆ หรือไม่

นโยบายการข้ามพรมแดนจะระบุค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือข้อจำกัดการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางข้ามประเทศ/รัฐ ฯลฯ โดยนโยบายการข้ามพรมแดนและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรถเช่าแต่ละราย ดังนั้นโปรดคำนึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้เมื่อท่านตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรถเช่าสำหรับการเดินทางของท่าน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายการข้ามพรมแดนในการจองของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง