Påløper det kostnader for kryssing av landegrenser?

Retningslinjer for kryssing av landegrenser viser til tilleggsgebyrer eller restriksjoner på reiser i visse land/stater osv. Retningslinjer og kostnader for kryssing av landegrenser kan variere fra leverandør til leverandør, så bit deg merke i denne eventuelle kostnaden når du velger leverandør.

For mer informasjon, se retningslinjene for kryssing av landegrenser på bestillingen.

Relaterte artikler