Có tính phí đi qua biên giới không?

Chính sách đi qua biên giới đề cập đến các khoản phí bổ sung hoặc hạn chế đối với các chuyến đi sẽ diễn ra qua nhiều quốc gia/tiểu bang, v.v. Chính sách và phí đi qua biên giới có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp, vì vậy hãy cân nhắc đến chi phí tiềm ẩn này khi chọn nhà cung cấp cho chuyến đi của quý khách.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách đi qua biên giới trong đặt xe của quý khách.

Bài viết liên quan