Tillkommer det kostnader för att köra över landsgränser?

Policyn för gränsöverskridande resor avser ytterligare avgifter eller begränsningar för resor som kommer att äga rum i flera länder/stater osv. Policyer och avgifter för gränsöverskridande resor kan variera mellan leverantörer, så ta hänsyn till denna potentiella kostnad när du väljer leverantör för din resa.

För mer information, se policyn för gränsöverskridande resor för din bokning.

Relaterade artiklar