มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มโดยคิดตามระยะทางการขับขี่หรือไม่

หากการจองของท่านมีการจำกัดระยะทางและท่านขับขี่เป็นระยะทางเกินกว่าที่กำหนด จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามกิโลเมตร/ไมล์ที่เกิน ซึ่งจะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรถเช่า หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเพิ่มตามระยะทางที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ขอให้ท่านตรวจสอบระยะทางที่อนุญาตเสมอ เราแนะนำให้ท่านเลือกข้อเสนอที่ไม่จำกัดระยะทางการขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะทางที่อนุญาต โปรดดูที่นโยบายเกี่ยวกับระยะทางขับขี่ในเอกสารการจองของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง