Adakah terdapat caj tambahan untuk perbatuan?

Jika anda mempunyai perbatuan terhad dalam tempahan anda dan melebihi had perbatuan yang disertakan, kos tambahan akan dikenakan oleh pembekal bagi setiap km/batu. Bagi mengelakkan caj perbatuan yang tidak dijangka, sentiasa semak semula elaun perbatuan anda. Bagi pilihan perbatuan paling baik, kami mengesyorkan anda menggunakan perbatuan tanpa had untuk mengelakkan sebarang kos tambahan.

Bagi butiran tentang elaun perbatuan anda, sila rujuk dasar perbatuan anda pada tempahan anda.

Artikel Berkaitan