Tôi có bị tính thêm phí cho quãng đường đi không?

Nếu quý khách có giới hạn về số dặm trong đặt xe của mình và vượt quá giới hạn đó, nhà cung cấp sẽ tính thêm phí theo km/dặm. Để tránh bị tính phí số dặm không mong muốn, hãy luôn kiểm tra lại số dặm mà quý khách được sử dụng. Để có tùy chọn dặm tốt nhất, chúng tôi khuyên quý khách nên chọn số dặm không giới hạn để tránh bất kỳ chi phí bổ sung nào.

Để biết thông tin chi tiết về khoản cộng dặm của quý khách, vui lòng tham khảo chính sách cộng dặm trong đặt xe của quý khách.

Bài viết liên quan