Czy dodatkowe opłaty dotyczą kilometrażu?

Jeśli Twoja rezerwacja dotyczyła ograniczonego kilometrażu, a Ty przekroczysz ustalony limit, dostawca naliczy dodatkowe opłaty za km/milę. Aby uniknąć nieplanowanych opłat za kilometraż, zawsze sprawdzaj ustalony wymiar. Jako najlepszą opcję zalecamy kilometraż nielimitowany, który pozwoli uniknąć jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Szczegóły dotyczące ustalonego wymiaru kilometrażu znajdują się w zasadach dotyczących kilometrażu w Twojej rezerwacji.

Powiązane artykuły