Postoje li dodatni troškovi za kilometražu?

Ako imate ograničenu kilometražu na rezervaciji i ako je premašite, obračunat će se dodatni troškovi koje naplaćuje dobavljač po km/milju. Da biste izbjegli neočekivane troškove, uvijek dobro provjerite dostupnu kilometražu. Kao najbolje rješenje preporučujemo opciju neograničene kilometraže kako biste izbjegli dodatne troškove.

Za detalje o vašoj dozvoljenoj kilometraži, pogledajte pravila o kilometraži u rezervaciji.

Povezani članci