Има ли допълнителни такси за пробег?

Ако имате ограничен пробег във Вашата резервация и надвишите включеното, доставчикът ще Ви начисли допълнителни разходи за километър/миля. За да избегнете неочаквани такси за пробег, винаги проверявайте два пъти допустимия пробег. Като най-добра възможност препоръчваме да изберете неограничен пробег, за да избегнете допълнителни разходи.

За подробности относно допустимия пробег, моля, вижте Вашата политика за пробег във Вашата резервация.

Свързани статии