Τι πρέπει να κάνω αν έχω μια τρέχουσα ενοικίαση αυτοκινήτου και αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα;

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την τρέχουσα ενοικίαση αυτοκινήτου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον προμηθευτή για βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς επικοινωνίας του προμηθευτή στα έγγραφα που λάβατε από το γραφείο κατά την παραλαβή ή στην απόδειξη της ενοικίασης αυτοκινήτου σας.

Σχετικά άρθρα