Tôi đang ở quầy thuê xe để lấy xe và gặp vấn đề, tôi phải làm gì?

Nếu quý khách gặp bất kỳ vấn đề nào với việc nhận hàng xe, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Công cụ quản lý Đặt xe và nhấp vào 'Trung tâm Trợ giúp' để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Bài viết liên quan