Tôi sẽ cần trả bao nhiêu phí nhiên liêu?

Chính sách về nhiên liệu được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe và thay đổi tùy theo các tùy chọn và địa điểm. Dưới đây là tổng quan về các chính sách nhiên liệu phổ biến nhất:

Nhận xe đầy bình, trả xe đầy bình:

Quý khách sẽ nhận được xe với một bình nhiên liệu đầy và đóng một khoản tiền đặt cọc. Sau khi trả xe với bình nhiên liệu đầy, quý khách sẽ được nhận lại tiền đặt cọc. Nếu không trả lại xe với bình nhiên liệu đầy, quý khách sẽ bị tính phí cho số nhiên liệu còn thiếu và phí đổ thêm nhiên liệu.

Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu:

Xe của quý khách sẽ được cấp nhiên liệu và quý khách cần trả lại xe với lượng nhiên liệu tương đương. Có thể quý khách sẽ phải dành một khoản đặt cọc nhiên liệu trên thẻ tín dụng của mình và khoản này sẽ được hoàn lại khi quý khách trả xe với lượng nhiên liệu được yêu cầu. Phần nhiên liệu hao hụt sẽ được tính khi quý khách trả xe.

Mua trước nhiên liệu và được hoàn tiền một phần:

Xe của quý khách sẽ được cấp đầy bình nhiên liệu và quý khách sẽ phải thanh toán một khoản tiền đặt cọc tại văn phòng cho thuê xe. Khi trả xe, quý khách sẽ được hoàn tiền cho phần nhiên liệu chưa sử dụng và chỉ phải trả một khoản phí quản lý. Phí quản lý nhiên liệu sẽ không được hoàn lại bất kể lượng nhiên liệu còn lại là bao nhiêu tại thời điểm trả xe.

Thanh toán trước tiền nhiên liệu:

Quý khách trả tiền cho một bình nhiên liệu đầy khi nhận xe và có thể trả xe đã hết nhiên liệu. Tuy nhiên, quý khách thường không được hoàn lại tiền cho nhiên liệu không sử dụng và nhiên liệu thường bị tính phí cao hơn mức bình thường.

Bài viết liên quan