ฉันจำเป็นจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเป็นจำนวนเท่าใด

บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบายน้ำมันเชื้อเพลิงและจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทรถและสถานที่ใช้รถ ภาพรวมของนโยบายเชื้อเพลิงที่พบบ่อย จะมีดังนี้

เต็มถังเมื่อรับและคืนรถ (Full to Full):

ท่านจะได้รับรถที่เติมน้ำมันเต็มถังและท่านต้องวางเงินมัดจำ เมื่อท่านส่งคืนรถและเติมน้ำมันกลับมาเต็มถัง ท่านก็จะได้รับเงินมัดจำคืน หากท่านส่งคืนรถโดยมีน้ำมันไม่เต็มถัง ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับน้ำมันส่วนที่ขาดหายไปและค่าธรรมเนียมในการเติมน้ำมันใหม่

ส่งคืนพร้อมน้ำมันเท่ากับเมื่อรับรถ:

ท่านจะได้รับรถเช่าที่มีน้ำมันจำนวนหนึ่งและท่านต้องส่งคืนรถโดยมีน้ำมันในปริมาณที่เท่ากัน ท่านอาจต้องขออนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเพื่อวางมัดจำค่าบริการน้ำมัน ซึ่งทางเราจะคืนวงเงินในบัตรให้แก่ท่านเมื่อท่านส่งคืนรถโดยเติมน้ำมันในปริมาณที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะมีการคิดค่าบริการน้ำมันในส่วนที่ขาดไป

การซื้อน้ำมันล่วงหน้าโดยมีเงินคืนบางส่วน:

รถของท่านจะได้รับการเติมน้ำมันเต็มถัง โดยที่ท่านจะต้องชำระเงินมัดจำที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่า เมื่อส่งคืนรถ ท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับค่าน้ำมันส่วนที่เหลืออยู่ในถัง แต่ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมดำเนินการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีปริมาณเหลือเท่าใดก็ตามเมื่อส่งคืนรถ

ค่าน้ำมันที่ชำระเงินล่วงหน้า:

ท่านจะต้องจ่ายเงินสำหรับค่าน้ำมันเต็มถังเมื่อท่านมารับรถเช่า และท่านสามารถส่งคืนรถโดยที่ไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถัง และค่าน้ำมันที่เรียกเก็บมักจะแพงกว่าอัตราทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง