Hur kan jag förlänga min pågående hyrbilsperiod?

Om du redan har hämtat din hyrbil och vill förlänga dina bokningsdatum kan du kontakta leverantören direkt för att ordna detta. Leverantörens kontaktnummer finns på dokumentationen som du fick från hyrdisken vid upphämtningen eller på din hyrbilsvoucher.

Relaterade artiklar