Tôi gia hạn thuê xe hiện tại bằng cách nào?

Nếu quý khách đã nhận xe và muốn gia hạn ngày đặt xe, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để thu xếp việc này. Số điện thoại liên hệ của nhà cung cấp có trên chứng từ nhận được từ quầy dịch vụ khi nhận xe hoặc trên biên lai thuê xe của quý khách.

Bài viết liên quan