Chiếc xe thuê của tôi bị hư hỏng/trong tình trạng tồi tệ khi nhận xe. Tôi nên làm gì?

Quý khách nên kiểm tra xe xem có bị hư hỏng gì không trước khi rời địa điểm nhận xe. Mọi hư hỏng hiện tại phải được đánh dấu trên giấy tờ nhận xe khi quý khách nhận xe, kiểm tra xe xem có bị hư hỏng gì không và thông báo cho nhân viên về bất kỳ hư hỏng nào không được ghi trên giấy tờ này.

Nếu quý khách không hài lòng với tình trạng của chiếc xe được cung cấp, vui lòng nêu ngay vấn đề này với nhà cung cấp để xem họ có thể cung cấp xe thay thế cho quý khách hay không. Nếu họ không thể đổi xe khác cho quý khách và quý khách cảm thấy chiếc xe không an toàn để lái, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại quầy cho thuê xe và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quý khách.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi 24/7 qua trò chuyện trực tuyến thông qua phần Trợ giúp trên trang web của chúng tôi.

Bài viết liên quan