รถเช่าของฉันอยู่ในสภาพเสียหาย/ไม่ดีเมื่อฉันไปรับรถ ฉันควรทำอย่างไร

เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบจุดเสียหายของรถก่อนที่จะออกจากสถานที่รับรถนั้น ความเสียหายใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วควรมีการระบุไว้ในเอกสารการนำรถออก เมื่อท่านไปรับรถเช่า โปรดตรวจสอบหาจุดเสียหายและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

หากท่านไม่พอใจกับสภาพรถที่จัดหาให้ โปรดแจ้งเรื่องนี้ต่อบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าทราบทันที เพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ท่านได้หรือไม่ หากพวกเขาไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้และท่านรู้สึกว่ารถคันนั้นไม่ปลอดภัยในการขับขี่ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าของเรา แล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านการสนทนาออนไลน์ผ่านทางส่วน ช่วยเหลือ บนเว็บไซต์ของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง