Tôi có thể được giảm giá nếu trả xe sớm hơn không?

Rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho những ngày không sử dụng nếu quý khách trả xe sớm hơn thời gian đã sắp xếp ban đầu. Tất cả xe được đặt trước trong toàn bộ thời gian thuê.

Bài viết liên quan