ฉันจะได้รับส่วนลดเมื่อส่งคืนรถก่อนเวลาที่กำหนดหรือไม่

ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินให้ท่านสำหรับช่วงวันที่ท่านไม่ได้ใช้รถเช่า หากท่านส่งคืนรถเร็วกว่าที่ระบุไว้ในการจองเดิม รถเช่าทุกคันเป็นการจองแบบเต็มระยะเวลาการเช่าที่ระบุ

บทความที่เกี่ยวข้อง