Có bị tính phí phụ trội khi nhận hoặc trả xe muộn không?

Nếu thời gian đến nhận hoặc trả xe đã chọn của quý khách nằm ngoài giờ mở cửa thông thường của văn phòng cho thuê xe và quý khách bị tính phí ngoài giờ hành chính, khoản phí này sẽ bao gồm trong tổng chi phí thuê xe được hiển thị trực tuyến khi quý khách đặt xe.

Bài viết liên quan