มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเมื่อไปรับรถหรือส่งรถช้าหรือไม่

หากท่านเลือกที่จะรับรถหรือส่งรถนอกเวลาทำการปกติของเคาน์เตอร์บริการรถเช่า และมีค่าธรรมเนียมบริการนอกเวลาทำการ ค่าธรรมเนียมนี้จะรวมอยู่ในยอดค่าเช่ารถรวมซึ่งจะแสดงรายการทางออนไลน์เมื่อท่านจองรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง