האם יש חיובים נוספים עבור החזרה במיקום שונה (עמלות כיוון אחד)?

כל עמלת כיוון אחד רלוונטית תיכלל לרוב במחיר המוצג באתר האינטרנט שלנו.

ייתכן שעמלת כיוון אחד אינה כלולה בתשלום מראש, ויש לשלמה בדלפק, אך היא עדיין תהיה כלולה בתעריף הכולל המוצג בעת ההזמנה. אם עמלת כיוון אחד משולמת בדלפק, הדבר יצוין בסעיף "תשלומים" במהלך תהליך ההזמנה ובשובר שלך.

מאמרים קשורים