Ima li dodatnih troškova vraćanja vozila na drugoj lokaciji (naknade za jednosmjerno putovanje)?

Sve primjenjive naknade za jednosmjerno putovanje obično će biti uključene u cijenu prikazanu na našoj web-stranici.

Moguće je da naknada za jednosmjerno putovanje nije uključena u plaćanje unaprijed i mora se platiti na šalteru, ali će i dalje biti uključena u ukupan iznos koji se prikazuje prilikom rezerviranja. Ako se naknada za jednosmjerno putovanje plaća na šalteru, to će biti naznačeno u odjeljku Plaćanje tijekom postupka rezervacije i na kuponu.

Povezani članci