Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για την παράδοση σε διαφορετική τοποθεσία (τέλη απλής μετάβασης);

Τυχόν ισχύοντα τέλη απλής μετάβασης θα περιλαμβάνονται συνήθως στην τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται τα τέλη απλής μετάβασης να μην περιλαμβάνονται στην προπληρωμή και να πρέπει να καταβληθούν στο γραφείο, αλλά θα περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή που εμφανίζεται κατά την κράτηση. Εάν τα τέλη απλής μετάβασης είναι πληρωτέα στο γραφείο, θα υποδεικνύονται στην ενότητα Πληρωμές κατά τη διαδικασία κράτησης και στην απόδειξή σας.

Σχετικά άρθρα