Hi ha càrrecs addicionals per tornar el vehicle en un lloc diferent del de la recollida?

Qualsevol tarifa aplicable per la devolució del vehicle en un lloc diferent del de la recollida normalment s’inclourà en el preu que es mostri al nostre lloc web.

És possible que aquesta tarifa no estigui inclosa en el prepagament i s’hagi de pagar a l’oficina, però igualment s’inclourà a la tarifa total que es mostra en fer la reserva. Si la tarifa s’ha de pagar a l’oficina, això s’indicarà a la secció de Pagament durant el procés de reserva i al teu comprovant de reserva.

Articles relacionats