Trả xe tại một địa điểm khác (phí một chiều) có mất thêm phí không?

Bất kỳ khoản phí một chiều áp dụng thường sẽ được bao gồm trong giá được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Phí một chiều có thể không bao gồm trong khoản thanh toán trước và cần được thanh toán tại quầy dịch vụ, nhưng khoản phí vẫn sẽ bao gồm trong tổng giá hiển thị khi quý khách đặt xe. Nếu phí một chiều được thanh toán tại quầy dịch vụ, khoản phí này sẽ được nêu ở Phần Thanh toán trong quá trình đặt xe và trên biên lai của quý khách.

Bài viết liên quan