มีค่าธรรมเนียมบริการพิเศษหรือไม่หากฉันส่งคืนรถในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่ระบุไว้ (ค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวใดๆ ที่เรียกเก็บจะรวมอยู่ในราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

บางครั้ง อาจเป็นไปได้ที่ค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวไม่ได้รวมอยู่ในการจ่ายเงินล่วงหน้า และจำเป็นจะต้องจ่ายที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า แต่จะยังคงรวมอยู่ในอัตราค่าบริการทั้งหมดที่ปรากฏเมื่อท่านจองรถเช่า ถ้าค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวนี้สามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่าได้ รายการดังกล่าวจะระบุอยู่ในส่วน การจ่ายเงิน ในขั้นตอนการจองและใบจองรถเช่าของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง