Có những tùy chọn bổ sung nào?

Các tùy chọn bổ sung phổ biến nhất mà quý khách có thể yêu cầu khi đặt xe là ghế trẻ em, tài xế phụ hoặc GPS. Các nhà cung cấp cũng có thể cung cấp các sản phẩm khác tùy theo đặc thù khu vực hoặc theo mùa, ví dụ như thẻ trả phí cầu đường trọn gói điện tử, xích tròng bánh xe khi đi trời có tuyết, giá để hành lý hoặc đồ trượt tuyết, v.v.

Có thể yêu cầu các tùy chọn bổ sung khi quý khách thực hiện đặt xe trực tuyến hoặc thêm vào đặt xe hiện tại thông qua phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Để thêm các tùy chọn bổ sung cho đặt xe hiện tại: Đăng nhập, sử dụng phần “Chuyển đến” và chọn “Bổ sung” để quản lý các tùy chọn bổ sung của quý khách cho đặt xe đó.

Các khoản tùy chọn bổ sung được quản lý và thanh toán trực tiếp cho công ty cho thuê xe khi quý khách nhận xe và tùy vào tình trạng sẵn có.

Bài viết liên quan