มีอุปกรณ์/บริการเสริมอะไรบ้างที่สามารถใช้บริการได้

อุปกรณ์/บริการเสริมส่วนใหญ่ที่ท่านสามารถเรียกใช้บริการในการจองของท่าน ได้แก่ เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือ GPS นอกจากนี้ บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าอาจเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะสำหรับพื้นที่หรือฤดูกาลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น บัตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โซ่หิมะ แร็คสกีหรือแร็ควางสัมภาระ ฯลฯ

ท่านสามารถขออุปกรณ์เสริมได้เมื่อท่านทำการจองออนไลน์ หรือเพิ่มลงในการจองในปัจจุบันผ่านทางส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์เสริมลงในการจองในปัจจุบัน โปรดทำดังนี้ เข้าสู่ระบบ ไปที่ส่วน “ข้ามไปที่” และเลือก “อุปกรณ์เสริม” เพื่อจัดการอุปกรณ์เสริมของท่านสำหรับการจองดังกล่าว

บริษัทให้บริการรถเช่าจะเป็นผู้จัดการเรื่องอุปกรณ์เสริมโดยตรงเมื่อท่านไปรับรถ และขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของอุปกรณ์นั้นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง