ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินค่าอุปกรณ์เสริมเมื่อใด

แม้ว่าท่านจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมในระหว่างขั้นตอนการจองทางออนไลน์ หรือผ่านส่วน จัดการการจอง ของการจองรถในปัจจุบัน แต่ท่านจะต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์เสริมที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าเมื่อท่านมารับรถ

ในบางกรณี อุปกรณ์เสริม เช่น GPS หรือผู้ขับขี่เพิ่มเติม อาจรวมอยู่ในค่าเช่ารถ ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าสำหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว ถ้าค่าอุปกรณ์เสริมรวมอยู่ในราคารถเช่า ก็จะได้รับการระบุไว้ในขั้นตอนการจองและข้างใต้ส่วน รวมอยู่ด้วย (included) ในใบจองรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง