Vanliga frågor om Premium-kundsupport

Premium kundsupport gör det möjligt för dig att köpa premium kundsupporttjänster för din kommande hyrbilsbokning. Genom att köpa Premium kundsupport godkänner du dessa villkor.

Premium kundsupport ger dig rätt till prioriterad kundservice. Vi strävar efter att konsekvent ge effektiva och snabba svar till alla användare. Premiums kundsupport ger dig tillgång till en prioriterad kö för en snabbare kundsupportupplevelse. Vårt team kommer att prioritera Premium kundsupportförfrågningar som du skickar via livechatt eller andra inkluderade kommunikationskanaler. Premium kundsupport inkluderar även live agent-hjälp om det behövs, för att köpa tilläggstjänster och produkter efter bokning. Ytterligare tjänster som inte uttryckligen anges vid inköpstillfället kommer inte att inkluderas.

Premium kundsupport kan nås via alternativet Hantera bokning i bokningsportalen.

Även om Premium kundsupport kan köpas i samband med biluthyrning gäller dessa villkor endast Premium kundsupport. Ytterligare inköp av andra produkt(er) eller tjänst(er) eller resetjänster från tredje part kommer att omfattas av de villkor som är förknippade med dessa produkt(er) eller tjänst(er). Att köpa Premium kundsupport garanterar inte någon annan produkt eller tjänst eller något annat resultat med avseende på en sådan produkt eller tjänst.

Även om Premium kundsupport strävar efter att tillhandahålla en prioriterad kundsupportupplevelse och besvara kundfrågor inom en bestämd svarstid på två minuter, vill vi meddela att det kan finnas tillfällen då detta mål inte kan uppfyllas på grund av efterfrågan. Vi är dock fast beslutna att hantera kundfrågor så effektivt som möjligt. Bokningar är fortfarande föremål för villkoren för den underliggande tjänsten som ursprungligen köptes.

För att kontakta oss kommer du att ha tillgång till en agent via de tillgängliga kanalerna som stöder Premium kundsupport vid köptillfället. Detta inkluderar live chat. Vi garanterar inte att en agent kontaktar dig med en specifik kontaktmetod vid någon given tidpunkt.

Premium kundsupport gäller för den öppna hyrbilsbokningen för vilken Premium kundsupport köptes och för eventuella efterföljande ombokningar av den hyrbilsbokningen.

Om du har köpt Premium kundsupport och är missnöjd med den tillhandahållna tjänsten eller tror att tjänsten inte tillhandahölls enligt beskrivningen på webbplatsen vid köptillfället, kan du begära återbetalning av Premium kundsupportavgiften när som helst innan din bokning har slutförts. Återbetalningar kan begäras via livechatt.  När din bokning har slutförts har du inte längre rätt att begära återbetalning. Premium kundsupport upphör att gälla 48 timmar efter ditt upphämtningsdatum. Återbetalning av Premium kundsupporten är din enda kompensation för missnöje med tjänsten. Återbetalningar av Premium kundsupport ger dig inte rätt till återbetalning av någon annan tillhörande produkt eller underliggande tjänst som är förknippad med din hyrbilsbokning.

När du har köpt den aktiveras Premium kundsupport omedelbart och återbetalas inte. Om du avbokar din hyrbilsbokning återbetalas inte priset för Premium kundsupporten.

När du har bekräftat din hyrbilsbokning gäller bokningsvillkoren, inklusive avbokningspolicyn och hyrbilsvillkoren. Observera att vår policy för kostnadsfri avbokning inte gäller för Premium kundsupport. Om du avbokar din bokning kommer din avgift för Premium kundsupport som inte kan återbetalas att gå förlorad.

Relaterade artiklar