Câu hỏi thường gặp về dịch vụ hỗ trợ khách hàng cao cấp

Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cho phép quý khách mua các dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cho đặt thuê xe sắp tới của mình. Bằng cách mua dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp, quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cho phép quý khách sử dụng dịch vụ khách hàng ưu tiên. Mặc dù chúng tôi mong muốn luôn cung cấp phản hồi kịp thời và hiệu quả cho tất cả người dùng, nhưng dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cho phép quý khách tiếp cận hàng đợi ưu tiên để có trải nghiệm hỗ trợ khách hàng nhanh hơn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ ưu tiên các yêu cầu dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp mà quý khách gửi qua trò chuyện trực tiếp hoặc các kênh liên lạc đi kèm khác. Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cũng bao gồm hỗ trợ nhân viên trực tiếp, nếu cần, để mua các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ sau khi đặt xe. Không bao gồm các dịch vụ bổ sung không được nêu rõ ràng tại thời điểm mua hàng.

Quý khách có thể tiếp cận dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp thông qua tùy chọn Quản lý đăng ký của cổng thông tin đặt xe.

Mặc dù có thể mua Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp cùng với dịch vụ thuê xe, nhưng các Điều khoản này chỉ áp dụng cho dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp. Việc mua thêm sản phẩm hoặc dịch vụ khác hoặc các dịch vụ lữ hành của bên thứ ba sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ này. Mua dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp không đảm bảo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác hoặc kết quả liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Mặc dù dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp nỗ lực đem đến trải nghiệm hỗ trợ khách hàng được ưu tiên và nhằm mục đích giải đáp thắc mắc của khách hàng trong thời gian phản hồi là 2 phút, chúng tôi xác nhận rằng có thể có những trường hợp không thể đáp ứng được mục tiêu này do lượng nhu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cam kết giải quyết các thắc mắc của khách hàng một cách hiệu quả nhất có thể. Đặt xe vẫn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của dịch vụ cơ bản đã mua ban đầu.

Để liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ được tiếp cận một nhân viên thông qua các kênh có sẵn hỗ trợ dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp tại thời điểm mua. Bao gồm trò chuyện trực tiếp. Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ phương thức liên hệ cụ thể nào của nhân viên tại bất kỳ thời điểm nào.

Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp có hiệu lực đối vớ đặt thuê xe mở mà dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp đã được mua và cho mọi lần đặt thuê xe lại sau đó đối với đặt thuê xe đó.

Nếu quý khách đã mua dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp và không hài lòng với dịch vụ được cung cấp hoặc tin rằng dịch vụ không được cung cấp như được nêu trên trang web tại thời điểm mua, quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp bất kỳ lúc nào trước khi đặt xe đã được hoàn thành. Quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền thông qua tính năng trò chuyện trực tiếp. Sau khi đặt xe của quý khách đã được hoàn thành, quý khách sẽ không còn có quyền yêu cầu hoàn lại tiền. Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp sẽ hết hạn sau 48 tiếng kể từ Ngày nhận hàng của quý khách. Hoàn tiền dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp là biện pháp khắc phục duy nhất của quý khách cho bất kỳ sự không hài lòng nào về dịch vụ. Hoàn tiền dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp không cho phép quý khách được hoàn tiền cho bất kỳ sản phẩm liên quan nào khác hoặc dịch vụ cơ bản liên quan đến đặt thuê xe của quý khách.

Sau khi mua, dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp sẽ được kích hoạt ngay lập tức và là khoản không được hoàn lại. Nếu quý khách hủy đăng ký thuê xe, giá dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp sẽ không được hoàn lại.

Sau khi quý khách xác nhận đăng ký thuê xe của mình, Điều khoản và Điều kiện Đặt xe, bao gồm chính sách hủy cũng như Điều khoản và Điều kiện Thuê xe sẽ được áp dụng. Xin lưu ý rằng chính sách hủy miễn phí của chúng tôi không áp dụng cho dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp. Nếu quý khách hủy đặt thuê xe, khoản phí dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Cao cấp không hoàn lại của quý khách sẽ bị mất.

Bài viết liên quan