Wsparcie klienta premium – często zadawane pytania

Oferta Wsparcia klienta Premium umożliwia zakup usług pakietu premium dla zbliżającej się rezerwacji wynajmu samochodu. Wykupując Wsparcie klienta Premium, akceptujesz niniejsze Warunki.

Wsparcie klienta Premium uprawnia do otrzymania priorytetowej obsługi. Mimo że naszym celem jest systematyczne zapewnianie skutecznych i terminowych odpowiedzi wszystkim użytkownikom, Wsparcie klienta Premium oferuje dostęp do priorytetowej kolejki, która zapewnia jeszcze szybszą pomoc. Zapytania od osób, które wykupiły Wsparcie klienta Premium, składane za pośrednictwem czatu na żywo lub innych kanałów komunikacji będą traktowane priorytetowo. W razie potrzeby usługa obejmuje również pomoc agenta na żywo przy zakupie dodatkowych usług i produktów po dokonaniu rezerwacji. Usługi dodatkowe, które nie zostały wyraźnie określone w momencie zakupu, nie będą uwzględnione.

Dostęp do Wsparcia klienta Premium można uzyskać za pomocą opcji Zarządzaj rezerwacją w portalu rezerwacji.

Chociaż opcja Wsparcia klienta Premium może zostać zakupiona w połączeniu z wynajmem samochodu, niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Wsparcia klienta Premium. Dalsze zakupy innych produktów lub usług, bądź też usług związanych z podróżą u podmiotów zewnętrznych, będą podlegać warunkom związanym z tymi produktami i usługami. Zakup opcji Wsparcia klienta Premium nie gwarantuje żadnych innych produktów, usług ani rezultatów w odniesieniu do takich produktów lub usług.

Chociaż dział wsparcia klienta premium dąży do zapewnienia priorytetowej obsługi i dokłada wszelkich starań, aby udzielać odpowiedzi na zapytania klientów w ciągu 2 minut, mogą wystąpić sytuacje, w których cel ten nie może zostać osiągnięty z powodu wysokiego zapotrzebowania klientów na wsparcie. Niemniej jednak nadal staramy się jak najsprawniej odpowiadać na zapytania naszych klientów. Rezerwacje nadal podlegają regulaminowi pierwotnie zakupionej podstawowej usługi.

Aby umożliwić kontakt z nami, zapewnimy dostęp do agenta za pośrednictwem kanałów komunikacji oferowanych dla usługi Wsparcia klienta Premium w momencie zakupu. Obejmują one również czat na żywo. Nie możemy zagwarantować żadnej konkretnej metody kontaktu z agentem w danym momencie.

Wsparcie klienta Premium obowiązuje w przypadku otwartej rezerwacji wynajmu samochodu, dla której wykupiono obsługę klienta Premium, oraz w przypadku kolejnych zmian w tej rezerwacji.

W razie zakupu i niezadowolenia z jakości Wsparcia klienta Premium lub w razie uznania, że obsługa nie jest zgodna z informacjami podanymi na stronie internetowej w momencie zakupu, możesz zażądać zwrotu kosztów wsparcia w dowolnym momencie przed zakończeniem rezerwacji. Zwrot można uzyskać, kontaktując się poprzez czat na żywo. Po zakończeniu rezerwacji zwrot nie będzie możliwy. Wsparcie klienta Premium wygaśnie 48 godzin po zaplanowanym odbiorze samochodu. Zwrot jest jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z usługi. Zwroty opłat za Wsparcie klienta Premium nie uprawniają do zwrotu kosztów innych powiązanych produktów lub podstawowych usług związanych z rezerwacją wynajmu samochodu.

Po zakupie Wsparcie klienta Premium zostanie aktywowane natychmiast, a wydane na nie środki nie podlegają zwrotowi. Jeśli anulujesz rezerwację wynajmu samochodu, nie otrzymasz zwrotu opłaty za Wsparcie klienta Premium.

W przypadku potwierdzenia rezerwacji wynajmu samochodu zastosowanie ma Regulamin rezerwacji, w tym polityka rezygnacji oraz Regulamin wynajmu samochodu. Należy pamiętać, że nasze zasady bezpłatnego anulowania rezerwacji nie dotyczą Wsparcia klienta Premium. W przypadku anulowania rezerwacji bezzwrotna opłata za Wsparcie klienta Premium zostanie utracona.

Powiązane artykuły