Soalan Lazim (FAQ) Sokongan Pelanggan Premium

Sokongan Pelanggan Premium membolehkan anda membeli perkhidmatan sokongan pelanggan premium untuk tempahan kereta sewa anda yang akan datang. Apabila membeli Sokongan Pelanggan Premium, anda bersetuju dengan semua Terma berikut.

Sokongan Pelanggan Premium melayakkan anda menerima perkhidmatan pelanggan keutamaan. Memandangkan kami sentiasa berkomited untuk memberikan maklum balas yang cekap dan tepat pada masanya kepada semua pengguna, Sokongan Pelanggan Premium akan memberikan akses istimewa kepada anda iaitu keutamaan dalam barisan untuk pengalaman sokongan pelanggan yang lebih pantas. Pasukan kami akan memberikan keutamaan kepada permintaan Sokongan Pelanggan Premium yang anda hantar melalui sesi sembang secara langsung atau melalui sebarang saluran komunikasi sedia ada yang lain. Sokongan Pelanggan Premium juga termasuk bantuan ejen secara langsung, jika diperlukan, untuk membeli perkhidmatan dan produk sampingan selepas tempahan dilakukan. Sebarang perkhidmatan tambahan yang tidak dinyatakan secara jelas semasa pembelian dibuat, tidak akan dimasukkan.

Sokongan Pelanggan Premium boleh diakses menggunakan pilihan Urus Tempahan di portal tempahan.

Walaupun Sokongan Pelanggan Premium mungkin dibeli bersama sewaan kereta, semua Terma ini diguna pakai hanya untuk Sokongan Pelanggan Premium. Sebarang pembelian lanjutan perkhidmatan atau produk lain, atau perkhidmatan perjalanan pihak ketiga, akan tertakluk pada terma dan syarat yang berkaitan dengan perkhidmatan atau produk ini. Pembelian Sokongan Pelanggan Premium tidak menjamin sebarang perkhidmatan atau produk lain atau sebarang hasil berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tersebut.

Walaupun Sokongan Pelanggan Premium berusaha untuk memberikan keutamaan kepada pengalaman sokongan pelanggan dan berusaha menjawab pertanyaan pelanggan dalam masa respons 2 minit yang disasarkan, kami mengakui mungkin terdapat keadaan apabila objektif ini tidak dapat dipenuhi kerana jumlah permintaan yang diterima. Namun, kami kekal komited untuk memberikan maklum balas kepada semua pertanyaan pelanggan secekap mungkin. Tempahan adalah tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan asas yang dibeli pada asalnya.

Untuk menghubungi kami, anda perlu mendapatkan akses kepada ejen melalui saluran sedia ada yang menyokong Sokongan Pelanggan Premium semasa pembelian dibuat. Ini termasuk sesi sembang secara langsung. Kami tidak menjamin sebarang kaedah hubungan khusus kepada ejen pada bila-bila masa yang diberikan.

Sokongan Pelanggan Premium adalah sah bagi tempahan kereta sewa terbuka semasa Sokongan Pelanggan Premium dibeli dan untuk sebarang tempahan semula berikutnya bagi tempahan kereta sewa tersebut.

Jika anda telah membeli Sokongan Pelanggan Premium dan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan atau percaya bahawa perkhidmatan yang diberikan tidak seperti yang dinyatakan di laman web semasa pembelian dilakukan, anda boleh meminta bayaran balik fi Sokongan Pelanggan Premium itu pada bila-bila masa sebelum tempahan anda selesai. Bayaran balik boleh diminta semasa sesi sembang secara langsung. Apabila tempahan anda telah selesai, anda tidak lagi layak untuk memohon bayaran balik. Sokongan Pelanggan Premium akan tamat tempoh dalam 48 jam selepas Tarikh Pengambilan anda. Bayaran balik untuk Sokongan Pelanggan Premium adalah satu-satunya remedi untuk sebarang ketidakpuasan hati terhadap perkhidmatan kami. Bayaran balik Sokongan Pelanggan Premium tidak melayakkan anda untuk sebarang bayaran balik produk berkaitan yang lain atau sebarang perkhidmatan lain yang berkaitan dengan tempahan kereta sewa anda.

Setelah dibeli, Sokongan Pelanggan Premium akan diaktifkan serta merta dan tidak boleh dikembalikan. Apabila anda membatalkan tempahan kereta sewa anda, bayaran Sokongan Pelanggan Premium tidak akan dikembalikan.

Apabila anda mengesahkan tempahan kereta sewa anda, Terma dan Syarat Tempahan, termasuk dasar pembatalan serta Terma dan Syarat Kereta Sewa diguna pakai. Harap maklum bahawa dasar pembatalan percuma tidak diguna pakai kepada Sokongan Pelanggan Premium. Jika anda membatalkan tempahan kereta sewa, bayaran Sokongan Pelanggan Premium yang tidak boleh dikembalikan akan hangus.

Artikel Berkaitan