Khoản Vượt mức là gì?

Khoản Vượt mức là số tiền mà quý khách phải trả nếu chiếc xe mà quý khách thuê bị hư hỏng hoặc đánh cắp.

Nếu trong đặt xe của quý khách đã bao gồm Bảo hiểm thiệt hại do va chạm, Bảo hiểm mất trộm xe và Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, rất có thể vẫn sẽ có khoản tiền vượt mức. Trong những trường hợp này, khoản vượt mức là số tiền quý khách phải chịu nếu có hư hỏng hoặc mất cắp đối với chiếc xe cho thuê trong quá trình thuê của quý khách.

Khi quý khách đến nhận xe, công ty cho thuê xe sẽ tạm giữ thêm một khoản trong thẻ tín dụng của tài xế chính để làm tiền đặt cọc phòng trường hợp xe hư hỏng. Khoản tạm giữ này sẽ được hoàn trả khi xe được trả lại mà không có hư hỏng mới, nhưng có thể mất vài ngày số tiền này mới hiển thị trong tài khoản của quý khách.

Trong trường hợp xe bị hỏng hoặc mất cắp trong thời gian quý khách thuê, số tiền bồi thường cho việc này sẽ được lấy từ khoản tiền tạm giữ. Quý khách sẽ không được hoàn lại số tiền này nếu chỉ chọn gói bảo hiểm Giới hạn.

Làm cách nào để tìm khoản vượt mức của tôi?

Để kiểm tra khoản tiền vượt mức của chiếc xe mà quý khách muốn thuê, vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện cho trường hợp thuê xe cụ thể đó.

Nếu quý khách đã có đặt xe, khoản tiền vượt mức được nêu trong các điều kiện thuê và trên biên lai của quý khách, và quý khách có thể kiểm tra cả hai nội dung này qua phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi.

Bài viết liên quan