Vad är självrisk?

Självrisken är det belopp som du är skyldig att betala om din hyrbil skadas eller blir stulen.

Om du har självriskreducering på vagnskada, stöldskyddsförsäkring och försäkring mot skadeståndsansvar inkluderat i din bokning, kommer det sannolikt fortfarande att finnas en självrisk. I dessa fall är självrisken det belopp du är ansvarig att betala om hyrbilen skadas eller blir stulen under hyresperioden.

När du hämtar din bil kommer hyrbilsfirman att reservera en summa pengar för självriskbeloppet på huvudförarens kreditkort som en deposition i händelse av skada. Denna reserverade summa kommer att släppas när bilen återlämnas utan nya skador men det kan ta några dagar innan beloppet finns tillgängligt på ditt konto.

Om din hyrbil skadas eller blir stulen under din hyresperiod kommer det belopp som krävs för att täcka detta att tas från det självriskbelopp som reserverats på ditt konto. Detta belopp kommer inte att återbetalas om du endast har valt begränsad försäkring.

Var hittar jag mitt självriskbelopp?

För att kontrollera självrisksumman för bilen du är intresserad av den specifika hyrans villkor.

Har du redan en bokning anges din självrisk dina hyresvillkor och på din voucher. Båda dessa kan nås via avsnittet Hantera bokning på vår webbplats.

Relaterade artiklar