Co je to spoluúčast?

Spoluúčast je částka, kterou musíte uhradit v případě poškození nebo odcizení pronajatého vozu.

Pokud máte ve své rezervaci zahrnuto omezení odpovědnosti za škodu v důsledku nehody, zproštění odpovědnosti za krádež a pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám, budete mít pravděpodobně nějakou spoluúčast. V těchto případech spoluúčast představuje částku, za kterou jste odpovědní, pokud dojde k poškození nebo krádeži pronajatého vozu během pronájmu.

Při vyzvednutí vozu zablokuje autopůjčovna na kreditní kartě hlavního řidiče finanční prostředky na spoluúčast pro případ poškození. Tato blokace bude uvolněna, jakmile bude vůz bez poškození vrácen, ale může trvat několik dní, než bude daná částka na vašem účtu k dispozici.

V případě, že během doby pronájmu dojde k poškození nebo odcizení pronajatého vozu, bude částka potřebná k pokrytí této události stržena z vašich blokovaných prostředků na spoluúčast. Tato částka nebude vrácena, pokud jste si zvolili pouze pojistné krytí Limited.

Jak zjistím výši spoluúčasti?

Chcete-li zjistit výši spoluúčasti u vozu, o jehož pronájem máte zájem, přečtěte si Všeobecné podmínky týkající se daného pronájmu.

Pokud již rezervaci máte, vaše spoluúčast je uvedena v podmínkách pronájmu a na voucheru, které jsou k nahlédnutí v sekci „Správa rezervace“ na našich webových stránkách.

Související články