ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงอะไร

ค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง จำนวนเงินที่ท่านต้องรับผิดชอบหากรถเช่าของท่านได้รับความเสียหายหรือถูกขโมย

ถ้าการจองของท่านได้รวมประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของตัวรถ ประกันภัยจากการโจรกรรมรถยนต์ และความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สามเอาไว้ด้วย ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะยังคงมีค่าเสียหายส่วนแรก ในกรณีดังกล่าวนี้ ค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง จำนวนเงินที่ท่านต้องรับผิดหากเกิดความเสียหายหรือการโจรกรรมรถเช่าในระหว่างที่ท่านเช่ารถ

เมื่อท่านมาติดต่อรับรถ บริษัทรถเช่าจะขอให้ท่านวางเงินมัดจำสำหรับค่าเสียหายส่วนแรกโดยเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของผู้ขับขี่หลัก เพื่อเป็นเงินมัดจำในกรณีที่รถได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อท่านส่งคืนรถโดยไม่มีความเสียหายใหม่ใดๆ เกิดขึ้น แต่อาจต้องรอสักสองสามวันกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีของท่าน

ในกรณีที่รถเช่าของท่านได้รับความเสียหายหรือถูกขโมยในระหว่างที่เช่ารถ จะมีการหักเงินจากเงินมัดจำของท่านเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจากความเสียหายดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนหากท่านทำเฉพาะประกันรถเช่าในแบบจำกัดเท่านั้น

ฉันจะทราบจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกได้อย่างไร

หากต้องการตรวจสอบจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกของรถที่ท่านสนใจจะเช่า โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของรถเช่าดังกล่าว

หากท่านได้ทำการจองรถไปแล้ว จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุไว้ในเงื่อนไขการเช่ารถและในใบจองรถของท่าน ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลทั้งสองส่วนได้ที่ส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง