Gói thuê xe của tôi bao gồm những bảo hiểm gì?

Những gì được bảo hiểm:

Gói thuê xe tại Châu Âu sẽ bao gồm các bảo hiểm dưới đây do công ty cho thuê xe thu xếp:

Trách nhiệm của bên thứ ba

Bảo hiểm hỏng hóc do va chạm

Bảo hiểm mất cắp

Những gì không được bảo hiểm?

Thông thường, công ty cho thuê xe sẽ trừ một khoản tiền đặt cọc vào thẻ tín dụng của quý khách, nếu xe bị hư hỏng hoặc mất cắp thì họ sẽ khấu trừ số tiền Vượt mức từ tiền đặt cọc của quý khách.

Tôi có thể tránh rủi ro này bằng cách nào?

Quý khách có thể mua một hợp đồng bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức. Khi mua Hợp đồng này, quý khách sẽ được hoàn trả tiền Vượt mức trong trường hợp có yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, quý khách còn được hưởng nhiều quyền lợi bổ sung khác*. Quý khách có thể mua bảo hiểm này qua phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi, nếu phù hợp cho quý khách.

*Xin lưu ý: tùy theo điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm cá nhân

Bài viết liên quan