Vilken försäkring ingår i min hyrbil?

Vad omfattas av försäkringen:

En europeisk hyrbil kommer att inkludera följande försäkringsskydd som arrangeras av hyrbilsföretaget:

Skadeståndsansvar

Självriskreducering på vagnskada

Skydd mot stöld

Vad omfattas inte av försäkringen:

Hyrbilsföretaget reserverar vanligtvis en depositionsavgift på ditt kreditkort. Om ditt fordon skadas eller blir stulet kommer de att dra av självriskbeloppet från din depositionsavgift.

Hur kan jag skydda mig mot denna risk?

Du kan köpa ett självriskskydd. Med denna försäkring kommer du att få din självrisk återbetalad i händelse av ett anspråk och den inkluderar även ett brett utbud av ytterligare förmåner*. Om tillämpligt för dig kan detta köpas via avsnittet Hantera bokning på vår webbplats.

*Observera: med förbehåll för villkoren i den individuella försäkringen

Relaterade artiklar