Apakah jenis insurans yang sudah termasuk dalam sewaan kereta saya?

Apa yang dilindungi:

Sewaan sebuah kereta Eropah mempunyai perlindungan insurans yang disediakan oleh syarikat kereta sewa seperti berikut:

Liabiliti Pihak Ketiga

Pengecualian Kerosakan Perlanggaran

Perlindungan Daripada Kecurian

Apa yang tidak dilindungi?

Syarikat sewa kereta biasanya akan mengambil deposit keselamatan melalui kad kredit anda. Sekiranya kenderaan mengalami kerosakan atau kecurian, mereka akan menolak jumlah Lebihan daripada deposit anda.

Bagaimana saya boleh melindungi diri saya daripada risiko ini?

Anda boleh membeli polisi insurans Pembayaran Balik Lebihan - dengan perlindungan ini anda akan mendapat pembayaran balik lebihan sekiranya berlaku tuntutan dan juga termasuk faedah tambahan yang lain*. Sekiranya berkenaan dengan anda, polisi ini boleh dibeli melalui bahagian Urus Tempahan di laman web kami.

*Sila ambil maklum: tertakluk kepada terma & syarat polisi insurans peribadi

Artikel Berkaitan