איזה ביטוח נכלל בהשכרת הרכב שלי?

מה הפוליסה מכסה:

השכרת רכב באירופה תכלול את הכיסוי הביטוחי הבא, אשר מוסדר על ידי חברת השכרת הרכב:

אחריות צד שלישי

ביטוח מפני נזק מהתנגשות

ביטוח מפני גניבה

מה הפוליסה לא מכסה?

לרוב חברת השכרת הרכב תגבה פיקדון מכרטיס האשראי שלך; אם הרכב שלך ניזוק או נגנב, היא תנכה את סכום ההשתתפות העצמית מהפיקדון שלך.

איך אוכל לכסות את עצמי כנגד סיכון זה?

באפשרותך לרכוש פוליסת ביטוח פיצוי השתתפות עצמית – בעזרת כיסוי זה יוחזר לך סכום ההשתתפות העצמית במקרה של תביעה, וכיסוי זה גם כולל מגוון רחב של הטבות נוספות*. אם הדבר רלוונטי עבורך, ניתן לרכוש כיסוי זה דרך אזור ניהול ההזמנה באתר האינטרנט שלנו.

*לתשומת ליבך: בכפוף לתנאים והתניות של פוליסת הביטוח הפרטנית

מאמרים קשורים