Ποια ασφάλιση περιλαμβάνεται στην ενοικίαση αυτοκινήτου μου;

Τι καλύπτει η ασφάλιση:

Μια ευρωπαϊκή ενοικίαση αυτοκινήτου θα περιλαμβάνει την παρακάτω ασφαλιστική κάλυψη που διευθετείται από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων:

Αστική ευθύνη

Απαλλαγή ευθύνης ζημιών

Κάλυψη κλοπής

Τι δεν καλύπτει η ασφάλιση;

Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, κατά κανόνα, θα δεσμεύσει μια προκαταβολή εγγύησης στην πιστωτική σας κάρτα. Εάν το όχημά σας υποστεί ζημιά ή κλαπεί, θα αφαιρέσει το ποσό ευθύνης από την προκαταβολή σας.

Πώς μπορώ να έχω κάλυψη έναντι αυτού του κινδύνου;

Μπορείτε να αγοράσετε ένα ασφαλιστήριο επιστροφής του ποσού ευθύνης. Με αυτή την κάλυψη θα σας επιστραφεί το ποσό ευθύνης σε περίπτωση αξίωσης και περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων παροχών*. Εάν ισχύει για εσάς, μπορείτε να το αγοράσετε μέσω της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης» του ιστότοπού μας.

*Σημειώστε: υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του μεμονωμένου ασφαλιστηρίου

Σχετικά άρθρα