Nếu công ty cho thuê xe cố gắng bán sản phẩm của họ cho tôi thì sao?

Khi quý khách đến quầy cho thuê xe, công ty cho thuê xe có thể mời quý khách mua các hợp đồng bảo hiểm bổ sung hoặc mời mua một sản phẩm để giảm số tiền đặt cọc bảo đảm của quý khách.

Nếu họ làm việc đó, xin lưu ý:

Nếu quý khách đã mua Hợp đồng bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức, hợp đồng này sẽ bao trả cho quý khách:

Hoàn trả lại khoản tiền Vượt mức đã khấu trừ từ khoản đặt cọc bảo đảm của quý khách trong trường hợp xe bị hư hỏng hoặc mất cắp.

Hợp đồng cũng cung cấp nhiều quyền lợi bổ sung, bao gồm:

Bảo hiểm hành lý cá nhân của quý khách

Bảo hiểm chìa khóa xe

Bảo hiểm sửa xe dọc đường và kéo xe về

Bảo hiểm đổ nhầm xăng

Quý khách không cần mua bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức bổ sung tại quầy nếu đã chọn mua bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức trước khi đến nhận xe.

*Bảo hiểm bao trả theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm mà quý khách có thể xem trong phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi.

Bài viết liên quan